Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dóna compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

President 

  • Sr. Ferran Estruch Torrents - ERC

Vocals:

  • Sr. Joan Hernández Moscoso - ERC
  • Sra. Roser Montoriol Vilajosana - ERC
  • Sr. Salvador Campos Dam - ERC
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 11:23