Peticions d'accés a la informació pública

Informe peticions rebudes i resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés

Any 2023 Durant l’any 2023 no s’ha realitzat cap petició d'informació pública en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Cardona

Any 2022 Durant l’any 2022 no s’ha realitzat cap petició d'informació pública en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Cardona

Any 2021 Durant l’any 2021 no s’ha realitzat cap petició d'informació pública en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Cardona

Any 2020 Informació sol·licitada en relació al pressupost destinat a espectacles amb bous o vaques durant la Festa Major de Cardona de l'any 2019

Any 2019 Informació sol·licitada de la regulació de l’ús de la bandera d’Espanya a Cardona

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-02-2024 12:10