Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica
  • Abocament

Persones destinatàries

Ciutadania en general

Equip tècnic

Servei que es presta per gestió indirecta (concessió de servei)

Servei obligatori

Punts de prestació

Ajuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - CardonaTel. 93 869 10 00Fax. 93 869 29 01cardona@cardona.catLloc web:www.cardona.catHorari
Des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda

Cost per a l'usuari

Segons l'establert a la coRresponent ordenança fiscal

Unitat responsable

Regidoria de Medi Ambient

Unitats implicades

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria de Via Pública, Manteniment i Serveis

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2019 19:22