La Nova Coworking

La Nova sorgeix davant la necessitat i voluntat per part de l’Ajuntament de Cardona d’incentivar el treball col.laboratiu, la cooperació i la interacció de contactes i l’intercanvi d’idees i experiències entre els seus usuaris, que ajudi a la consolidació dels projectes professionals i empresarials al municipi i als municipis veïns.

L’espai de coworking de Cardona presta tres tipus de serveis: logístics, empresarials i de dinamització.

  • Serveis logístics: relacionats amb les infraestructures, els equipaments i els serveis administratius de suport.
  • Serveis empresarials: relacionats amb els serveis de suport a la informació empresarial a través de l’Agència per al Desenvolupament Local Solsona Cardona (Adlsolcar).
  • Serveis de dinamització: relacionats amb els serveis de suport a les activitats adreçades a la creació d’una comunitat més enllà de l’estricte espai de coworking en relació amb la població local.

 

Existeixen dues modalitats:

Modalitat COWORKER: Usuaris residents o habituals amb accés 7 dies/setmana 24 hores amb taula i cadira. Accés a la sala de reunions de l’espai il·limitat. Els usuaris d’aquesta modalitat tindran preferència a utilitzar la sala de reunions davant els usuaris de la modalitat Estudiant.

Taxa del servei: 65€ / mes | Promoció: Durant el primer i segon any, la quota serà de 50€ / mes

Modalitat ESTUDIANT: Usuaris estudiants en procés d’incorporació al món laboral en el darrer any de Cicle universitari o Cicle formatiu que preparen del mòdul de síntesi (cicles), el treball de final de Grau, Postgrau, Màster o tesi doctoral. Accés 7 dies/setmana 24 hores amb taula i cadira flexible segons disponibilitat. Accés a la sala de reunions, segons disponibilitat. Les places d’aquesta modalitat no podran superar els 2 usuaris per anualitat i segons disponibilitat de l’espai.

Taxa del servei: 40€/mes

Persones destinatàries

La Nova Coworking s’adreça a empreses, a professionals autònoms, freelance i/o persones emprenedores que volen iniciar, desenvolupar o consolidar una activitat econòmica.

La Nova és un servei públic municipal de caràcter no gratuït, pel qual les persones usuàries del servei cal que formalitzin la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cardona mitjançant l’enllaç següent:  Sol·licitud d'ús Espai Coworking La Nova.

Equip tècnic

  • Roser Valverde, tècnica d’empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
  • Guillem Ribó, tècnic d’inserció laboral i impuls a l’FP de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona

Punts de prestació

Ajuntament de Cardona
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
Plaça de la Fira, núm. 1
08261 -Cardona

Cost per a l'usuari

Taxa del servei: 65€ / mes | Promoció: Durant el primer i segon any, la quota serà de 50€ / mes

Modalitat estudiant 40€/mes 

 

Unitat responsable

Regidoria de Desenvolupament Local (Ajuntament de Cardona)

Imatges

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-04-2023 13:07