Ensenyament de música

Servei que s'encarrega de promocionar i proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de les futures generacions de professionals de la música.

Línies de servei:

  • Impartició del grau elemental de música
  • Preparació per a l'accés a nivells professionalitzadors

Persones destinatàries

Ciutadania en general

Equip tècnic

Servei gestionat indirectament.

Concessionari: Associació Escola de Música Municipal de Cardona

Punts de prestació

Escola de Música Municipal Musicant de Cardona
Plaça Escoles Escasany, núm. 4

Cost per a l'usuari

Segons tarifes aprovades pel curs 2019-2020

Unitat responsable

Regidoria d'Educació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2019 19:33