Sol·licitud de parada al mercat setmanal del diumenge

Per a poder exercir l’activitat de venda no sedentària al mercat setmanal de Cardona.

Qui ho pot demanar?

  • Tothom

Quin cost té?

  • Consulteu l’ordenança fiscal núm. 23.

Quina documentació es lliura?

  • Autorització i carnet de marxant

Documentació a aportar:

  • Sol·licitud
  • Fotocòpia del DNI.
  • Dues fotografies personals de mida carnet.
  • Justificant d'estar donat d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i justificant d'estar al corrent de pagament.
  • Fotocòpia de la declaració censal cursada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària o la declaració específica de l'IAE junt amb l'últim rebut del pagament (segons estiguin o no exempts d'aquest impost).
  • Fotocòpia i original de l'Assegurança de responsabilitat Civil (últim rebut).
  • Si el peticionari és estranger, haurà d'acompanyar original i fotocòpia, a efectes de compulsa, dels permisos de residència i treball per compte propi.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:58