Ocupació de la via pública

Demanar autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires, gènere expositor, o quan és necessari per l'execució d'obres (instal·lació de tanques de protecció, contenidors de runes, bastides, material de construcció, etc).

Qui ho pot demanar?

 • Titular de l'establiment/activitat o promotor de l'obra.

Quin cost té?

 • El que indiquin les ordenances fiscals.

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Quinze dies com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Notificació de la resolució estimant o no la petició d'autorització d'ocupació de via pública.

On es pot trobar més informació:

 • Ordenança reguladora de la convivència i ús de la via pública

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI o NIF del titular de l'activitat o llicència d’obres
 • Fotocòpia de la llicència d'obertura de l'activitat corresponent a l'establiment o llicència d’obres, per al qual se sol·licita autorització per a l'ocupació de via pública
 • Croquis de l'objecte de la sol·licitud especificant la superfície a ocupar. En cas de taules i cadires, amplada de la vorera, nombre de taules i cadires, etc.
 • Autoliquidació de les taxes municipals corresponents.

Models de les instàncies

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 16:24