Devolució ingressos indeguts

Descàrrega de l’imprès per internet

A la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària

http://orgt.diba.cat/cat/impresos/SOLLICITUD_INGRESSOS_INDEGUTS.pdf

Cal omplir la sol·licitud i portar-la a l’Ajuntament, juntament amb la documentació corresponent.:

  • Cal omplir un imprès per cada concepte del qual es sol·liciti la devolució.
  • Adjuntar una fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant.
  • Adjuntar en tots els casos, el rebut original del qual se sol·liciti la devolució. En el cas de pèrdua del rebut  adjuntar document de compareixença.
  • En el cas que la persona sol·licitant de la devolució no sigui el titular del rebut, caldrà que s’aporti la fotocòpia del NIF o DNI del titular, així com autorització expressa.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 14:59