Certificats cadastrals

Qui ho pot demanar?

  • Els propietaris de les finques de les quals se sol·licita l'acreditació de la referència cadastral o persona degudament autoritzada.

Quin cost té?

  • El que indiquin les ordenances fiscals.

En quines dates es pot fer?

  • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

  • 2 dies

Quina documentació es lliura?

  • El document sol·licitat.

Documentació a aportar:

  • Instància.
  • Plànol d’emplaçament susceptible de permetre a l’Ajuntament identificar correctament la finca.
  • Escriptura de propietat de la finca o darrer rebut de l’Impost sobre Béns Immobles.

Canals de tramitació

A les oficines municipals
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 13:12