Subvencions per concurrència competitiva

Sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar de l'1 de maig fins al 31 de maig, ambdós inclosos. Només s'admetran les sol·licituds que entrin per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cardona (https://cardona.eadministracio.cat/dossier.4)

Cada entitat ha d'omplir 6 documents: 1) sol·licitud de subvenció, 2) Annex 1, 3) Annex 2 - pressupost de l'activitat, 4) Annex 3 - declaració responsable, 5) Annex 4 - Plantilla dades de l'entitat i 6) Poder de representació.

Totes aquelles entitats que tenen conveni de col·laboració amb l'Ajuntament també poden fer les sol·licituds. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-05-2021 13:25