Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries

Ciutadania en general

Equip tècnic

Aquest servei es gestiona de manera indirecta. la concessió del servei és a càrrec de l'Associació del Fons d'Aimines.

Persona de contacte: Moisés, telèfon 938691296

Servei obligatori

Punts de prestació

Locals de l'Associació del Fons d'Aimines
Plaça de la Fira, s/n - Cardona

Cost per a l'usuari

Veure tarifes aprovades

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2019 18:41