Finalitza el programa d'arranjament d'habitatges que ha permès arreglar vuit pisos

Última revisió 13-09-2021 07:51
06/08/2021

El programa d’arranjament d’habitatges, promogut per la Diputació, té la finalitat de promoure l’autonomia de persones de 65 anys o més

La finalització del programa d’arranjament d’habitatges, promogut per la Diputació de Barcelona, deixa un bon resultat pel municipi, que ha permès arreglar i condicionar vuit pisos de persones de 65 anys o més en el darrer any.

L’any 2020, el programa de la Diputació de Barcelona va aportar a l’Ajuntament de Cardona un total de 14.000 euros, que han anat destinats a la millora de l’accessibilitat de vuit pisos, amb les següents actuacions: un llit articulat, un canvi de cuina de gas per una d’elèctrica i 6 canvis de banyera per dutxa, amb elements com una cadira i agafadors.

L’Ajuntament de Cardona considera de gran interès donar suport als col·lectiu de gent gran i persones amb discapacitat, fomentant el suport a la seva autonomia personal a través del programa de suport als arranjaments d’habitatges.

Enguany, la Diputació ha atorgat de nou l’ajut perquè l’Ajuntament pugui fer l’arranjament de nous habitatges i aviat s’obrirà la convocatòria a través dels canals oficials del consistori.

Aquest programa té la finalitat de promoure l'autonomia funcional i millorar la qualitat de vida al domicili de persones grans i persones amb necessitats especials, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes, afavorint l'accessibilitat i la qualitat de vida de les persones dins la seva llar.

El Programa s'adreça a persones de 65 anys o més, que tinguin dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària i amb insuficiència de recursos econòmics, i a persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran. També s'adreça a persones amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física i psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (amb o sense certificació del grau de discapacitat).

Imatge d'un dels pisos arranjats
Imatge d'un dels pisos arranjats