Arriben els grups de suport emocional i d'ajuda mútua a Cardona, a partir del 6 d'octubre

Última revisió 23-09-2021 11:17
23/09/2021

Els grups de suport emocional són un espai de relació, de suport emocional i d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores no professionals

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professional i oferir un suport emocional i psicològic per reduir l’impacte negatiu de la cura, arriba a Cardona aquest recurs de suport psicològic que tindrà lloc al Centre Cívic, a partir del 6 d’octubre, i fins el mes de desembre, de 15:30 h a 17:00 h, en una sessió setmanal.

Els grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM) són un recurs adreçat a cuidadors i cuidadores no professionals de persones que es troben en situació de dependència, estigui o no valorada per la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Els grups són un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, la de les persones de les que tenen cura. Pel seu plantejament i enfoc terapèutic, els GSAM no estan pensats com una activitat de formació. 

Els GSAM es poden conformar per cuidadors i cuidadores de persones grans, de persones amb dependència o de persones amb discapacitat o problemes de salut mental.

 Per a més informació i formular les inscripcions, contactar amb Serveis Socials de Cardona a través del telèfon 93 869 21 47 o al mail serveissocials@cardona.cat

imatge de recurs
imatge de recurs