Escola Patrocini

Trets d’identitat

L'Escola Patrocini fomenta la solidaritat, el respecte i la tolerància mútua sense discriminació per raó de sexe, raça, religió, edat o llengua i es defineix com a aconfessional, català i pluralista.

El nen i la nena és l’objecte principal de l’educació i el centre de tota la programació, tenint en compte el que sent, el que li preocupa, els seus temors i desigs. Treballem per aconseguir que els alumnes i les alumnes de l’escola esdevinguin en el futur persones dignes.

Som escola verda i estem dins el Projecte d’innovació educativa d’educació ambiental.

Potenciem l’ús de les noves tecnologies com un instrument més del currículum.

L’escola va ser inaugurada el curs 74-75.

Unitats en funcionament:

 • Educació infantil: 3
 • Educació primària: 6

Professorat:

 • Mestres d’educació infantil: 4
 • Mestres de primària:6
 • Mestra d’anglès: 1
 • Mestre d’educació física: 1
 • Mestra de música: 1
 • Mestra d’educació especial: 1
 • Mestra de religió: 1

Activitats extraescolars:

 • Biblioteca organitzada pels mestres.
 • Organitzades per l’AMPA: taller de teatre, de ritme i percussió, d’energies renovables, pintura i dibuix; ballet, esplai, anglès, iniciació als esports i rumba i tango.

Serveis:

 • Menjador escolar
 • Gestió d’ajudes i beques
 • Assessorament psicopedagògic
 • Estació de meteorologia
 • Psicomotricitat
 • Aula d’audiovisuals
 • Aula de música
 • Biblioteca
 • Aula d’informàtica
 • Laboratori
 • Gimnàs
 • Pistes de jocs

Carrer Ramon de Puig i Molins, 2 (Nou accés!) 08261 - Cardona

93 869 18 29

Imatges

Mapa

Última revisió 2022-03-10 12:31:28