COM SEPARAR?

- ORGÀNICA
A la fracció orgànica, hi posarem totes les restes de menjar, papers de cuina bruts i petites restes de jardineria. Però també hi posarem marro del cafè, restes d’infusions, taps de suro, vaixella compostable, llumins i serradures. Traurem els residus en una bossa compostable ben lligada i amb el cubell de carrer marró ben tancat.


- VIDRE
Es dipositarà en els contenidors de carrer com s’anava fent fins ara.


- ENVASOS
Als envasos, hi van: envasos de plàstic, llaunes, brics, pots de iogurt, xapes i taps metàl·lics, safates de porexpan, esprais no contaminants, bosses de plàstic, paper d’alumini, film i parafinat. Els usuaris domèstics els trauran amb una bossa ben lligada. En el cas que tinguem garrafes, es podran dipositar també lligades a la bossa d’envasos. En el cas dels establiments comercials, els podran treure amb el bujol de color groc i a granel o en bossa lligada, si així ho sol·liciten a l’Ajuntament.


- PAPER I CARTRÓ
Al paper hi aniran diaris i revistes, llibres i llibretes sense espiral, sobres i cartes, papers fets servir, oueres i tubs de cartró, i les caixes de cartró plegades. Els traurem en fardells lligats, en una bossa de paper o en una caixa de cartró.


- REBUIG
Al rebuig hi van tots aquells residus que no poden ser reciclats: la pols d’escombrar, bosses d’aspiradora, fregalls de cuina, vaixella trencada, excrements d’animals i sorra de gat, cendres i burilles de cigarreta, residu sanitari, fregalls. Si fem una bona separació, la bossa de resta hauria de ser ben petita. Ho traurem en una bossa sola ben lligada o bé podem posar la bossa dins el cubell gris. Els bolquers, tèxtil sanitari i excrements d’animal domèstic es poden treure cada dia de recollida sempre que estiguin ben etiquetats com a tal.


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-05-2022 11:15