L'Ajuntament aprova una nova ordenança reguladora sobre l'ús de l'aigua al municipi arran de l'emergència per sequera

Última revisió 02-02-2024 13:25
02/02/2024

L’Ajuntament ha establert una comissió de seguiment per la sequera amb l’ens prestador del subministrament d’aigua a la vila, Aimines

El ple municipal ha aprovat una ordenança reguladora sobre l’ús d’aigua potable per promoure el consum responsable

El ple municipal de l’Ajuntament de Cardona, reunit ahir en sessió ordinària, va aprovar una nova ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, arran de l’entrada en la fase d’emergència del Pla Especial del sistema Ter Llobregat, que inclou 202 municipis de les conques internes, entre els quals Cardona.

Emergència per sequera

Segons les darreres informacions de la Generalitat de Catalunya “la sequera que pateix el país és la més extrema des del 1915: fa 40 mesos que no plou a les capçaleres dels rius i els embassaments es troben en mínims històrics.” Actualment, el nivell d’aigua a les conques internes del Ter-Llobregat, està situat per sota del 16% de reserves.

En aquest sentit, l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va fer una crida a la ciutadania a fer un ús i consum responsable de l’aigua, i va detallar que l’ordenança reguladora que va quedar aprovada al ple té l’objectiu de “regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal per garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.” L’aplicació serà durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’ordenança va quedar aprovada amb els vots afirmatius d’ERC (6), l’abstenció del PSC (4) i un vot negatiu (Junts).

En l’actual escenari d’emergència es preveuen una sèrie de mesures per optimitzar l’ús de l’aigua, com la supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos i arbrat, sempre amb aigua regenerada o del freàtic); la reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%; la reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials; o la reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg).

Es prohibeix:

  • La neteja de qualsevol classe de vehicle, excepte que es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • La utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja de peus a les platges.
  • La realització d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

Comissió de seguiment per la sequera Ajuntament-Aimines

A nivell local, l’Ajuntament de Cardona ha establert una comissió de seguiment per fer una evolució de l’emergència i l’afectació al municipi, conjuntament amb l’entitat prestadora del servei d’abastament d’aigua al municipi, Aimines.

Més ple

Seguint l’ordre del dia, es va portar a debat i votació una moció presentada pel portaveu de Junts, Josep Francesc Bonfil, i consensuada amb els altres dos grups municipals ERC i PSC, per combatre la multireincidència delictiva. El text remarca que “la seguretat ciutadana és la sisena preocupació de la ciutadania” i manifesta la necessitat de procedir a la reforma i adaptació del Codi Penal i la Llei Orgànica d'enjudiciament criminal per tal de fer front al fenomen de la multireincidència.

Sobre seguretat ciutadana, l’alcalde va explicar que es mantenen contactes periòdics amb els responsables del cos de Mossos d’Esquadra i s’està treballant, conjuntament amb la Policia Local, per resoldre aquells aspectes a millorar. Estruch va destacar que, segons fonts de Mossos, la taxa delictiva per cada 1.000 habitants està al 32,9% a Cardona, clarament per sota de la mitjana catalana, que està al 78,1%.

En aquest sentit, i recollint la pregunta que va fer el portaveu socialista, Ferran Verdejo, sobre la convocatòria d’una reunió per parlar de temes de seguretat, el govern municipal va anunciar el compromís de convocar-la en les properes setmanes, així com la convocatòria d’una Junta Local de Seguretat abans de l’estiu.

Precs i preguntes

El portaveu del PSC Cardona, Ferran Verdejo, va fer un prec al govern local d’informar a tots els regidors de la corporació davant de la celebració d’actes públics, presentacions o visites vinculades amb l’activitat del consistori, al considerar que no es tenia en compte als membres de la oposició. Per altra banda, Verdejo també va aprofitar per preguntar sobre la previsió del projecte futur de la nova Residència a la vila, així com per la presència de Cardona a la fira internacional turística Fitur.