Cardona avança en el canvi de l'enllumenat públic que suposarà un estalvi energètic

Última revisió 10-11-2022 14:31
10/11/2022

Abans de finals d’any està previst que s’executi el canvi de l’enllumenat al nucli antic de Cardona i la Coromina

L’actuació de renovar l’enllumenat públic amb tecnologia LED respon als objectius del govern municipal d’avançar cap a un model d’eficiència energètica i reduir el consum energètic. L’any 2021, després de ser aprovat per unanimitat al ple municipal, es va començar ja la substitució de les lluminàries de la urbanització Fontelles, Colònies Manuela i algunes zones de la Coromina i Cardona.

Ara, i fins a finals de 2022, s’està procedint a executar una segona fase que afecta el canvi de l’enllumenat al nucli antic de Cardona i de la Coromina i diverses actuacions de millora al Passeig Mn. Joan Riba, Carrer Escoles Escassany, Parc de la Carretera del Miracle i al Carrer Sant Onofre i Camí de la Mel (la Coromina).

Respecte la despesa actual, es preveu un estalvi en consum elèctric i una important reducció de tones equivalents de CO2.