IES Sant Ramon

L’IES Sant Ramon és un centre públic d’Educació Secundària, que ofereix estudis d’ESO i Batxillerat en les modalitats de Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Ciències de la Naturalesa i de la Salut.

Tenim com a objectiu formar persones lliures i participatives, respectuoses i obertes a la diversitat del món que ens envolta. Acollim alumnes provinents de totes les escoles del municipi i això ens fa més oberts. Procurem donar igualtat d’oportunitats a tot el nostre alumnat sense discriminació de cap tipus.

Les nostres aules estan totalment adaptades a les noves tecnologies. Disposem de 2 aules d’informàtica amb més de 30 ordinadors, 3 aules multimèdia amb ordinador, canó projector fix, altaveus i pantalla de projecció, 1 aula-laboratori amb 3 ordinadors, i microscopi amb càmara de vídeo. Totes les aules del centre incorporen el sistema wifi que permet la connexió en xarxa i internet mitjançant un ordinador portàtil.

També disposem de tallers de tecnologia, pneumàtica i hidràulica, laboratoris de Biologia, Física i Química, biblioteca, sala d’actes i altres espais que permeten el desenvolupament de totes les activitats del centre.

Al llarg del curs es realitzen algunes activitats extraescolars que representen un estímul per al nostre alumnat. En destaquem:

- Jornada de Nadal amb cantades, activitats esportives i tallers al finalitzar el primer trimestre.
- Sortida d’esquí durant el segon trimestre.
- Jornada de Sant Jordi amb representació de teatre, adreçada als companys, a alumnes d’altres centres i al públic en general; arrossada popular.

El crèdit de síntesi es desenvolupa un any en el centre i un any en una casa de colònies. Això permet a l’alumnat conèixer noves realitats, conviure amb els companys i relacionar-se d’una manera nova amb el professorat.

Hem establert un sistema de comunicació amb les famílies, via internet, mitjançant una web interactiva on es pot consultar convocatòries d’exàmens, notes i que també permet comunicats entre professors, alumnes i pares.

Plaça de les Fabricantes, 1 08261 - Cardona

93 868 47 08

93 868 48 08

Imatges

Mapa

Última revisió 2024-03-28 11:40:54