Escola Vedruna Carme Cardona

Qui som?

La nostra escola és centenària; els seus inicis corresponen a l'any 1831 formant part de la Institució VEDRUNA, la qual ha marcat el Caràcter Propi i un estil educatiu que ha orientat la seva trajectòria en el pas dels anys, donant resposta a les necessitats que cada etapa històrica ha reclamat.

El tarannà educatiu, fonamentat amb arrel cristiana, motivadora dels valors que dignifiquen la persona, dóna plena importància als trets que en són l'essència de l'alternativa que ofereix:

• L'amor fonamenta la pedagogia d'atenció personal.
• La motivació parteix del positiu en cada persona.
• Procura el just equilibri entre les metes exigents i el procés estimulant i pacient en cada alumne/a.
• Desvetlla la tenacitat i constància, com a actituds formadores del caràcter.
• Ofereix un marc educatiu impregnat d'alegria i cordialitat.
• Valora el treball ben fet que complementa i consolida l'aprenentatge significatiu.
• Presenta una metodologia atenta a la realitat i amarada de sentit pràctic.
• Reconeix cadascun dels alumnes com a protagonistes i responsables del seu propi procés educatiu.
• Orienta vers la maduresa i sentit crític amb compromís solidari.

Què oferim?

- Una cordial convivència i col•laboració entre professors, pares i alumnes.
- Un professorat amb plena dedicació.
- Un equip docent estable.
- Atenció a la diversitat a totes les Etapes, atenent els reforços i les ampliacions.
- Acció tutorial compartida.
- Atenció propera i personalitzada.
- Enriquiment de l'aprenentatge amb Activitats Complementàries.
- Utilització de les noves tecnologies (TIC), en el reforç i ampliació de les àrees curriculars.
- Utilització dels mitjans audiovisuals (Vídeo-DVD) a les aules.
- Sensiblilització vers l'entorn natural.
- Desvetllem l'interès per les tradicions i la cultura del nostre poble i el nostre país i restem oberts a la universitat.

Etapes educatives:

Infantil
o Primer cicle d'Educació Infantil (Llar d'Infants)
o Segon cicle d'Educació Infantil (Parvulari)

Primària
o Cicle Inicial (1r i 2n)
o Cicle Mitjà (3r i 4t)
o Cicle Superior (5è i 6è)

Secundària
o Primer Cicle (1r i 2n d'ESO)
o Segon Cicle (3r i 4t d'ESO)

Mare de Déu del Carme, s/n 08261 - Cardona

93 869 28 76

Imatges

Mapa

Última revisió 2020-11-20 17:46:02