CEIP Joan de Palà

El CEIP Joan de Palà de la Coromina va ser inaugurat el 20 de maig del 1986 i estrenat pels nens el 19 de setembre del mateix any.

L'estructura de l’escola és cíclica, amb tres mestres tutores, una per a P-3, P-4 i P-5 (9 alumnes); una altra per a 1r, 2n i 3r (9 alumnes); i una altra per a 4t, 5è i 6è (9 alumnes). Hi ha dos mestres itinerants compartits amb el CEIP Sant Esteve de Valls de Torroella que són l'especialista d'anglès i música i l'especialista d'educació física. També hi intervenen la mestra de religió, els especialistes de l’Escola Nou Camí i l'especialista de l'EAP.

TRETS D'IDENTITAT:

Els punts bàsics que defineixen la filosofia de l’escola són els següents:

- Som una ESCOLA CATALANA, ja que promovem al màxim l'adquisició per part dels nostres alumnes de la llengua, cultura i tradicions catalanes.
- Som una ESCOLA PLURALISTA, on es respecte al màxim la ideologia de cada família, proporcionant als nostres alumnes la formació ètica que els permeti ser persones amb capacitat de viure en societat.
- Som una ESCOLA Interdisciplinari, on es procura que els nens rebin una educació no sexista, una educació ecologista, una educació per la pau i la tolerància, una educació per la diversitat, una educació per la salut, una educació per al consum, una educació per a l'oci, una educació moral, etc.; tot a través de l'activitat diària i que s'acosti al màxim a la realitat de l'entorn.
- Som una ESCOLA ACTUAL, ja que procurem partir sempre de l'actualitat educativa i alhora immersa en la nostra societat, respectant els valors democràtics que la regeixen.

Bisbe Guix s/n 08261 - Cardona

93 869 21 85

93 869 21 85

Imatges

Mapa

Última revisió 2020-11-20 17:31:50