Maria Camps Fernandez

08261 - Cardona

Retribucions 2019-2023: 7.743,33 € bruts anuals i el 30% de dedicació (amb compatibilitat en el 70% restant de dedicació a la seva activitat professional). Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Declaració de béns i activitats

Nascuda el 4 de juliol de 1971 a La Coromina, ha realitzat estudis musicals, essent habilitada per impartir docència en escoles de música creades o autoritzades a l’empara del decret 179/1993.

Treballa a l’escola de música municipal Musicant de Cardona, des del curs 94/95.

Professionalment, s’ha format  amb diversos cursos i  metodologies sobre la importància de la música en el desenvolupament dels infants.

El juny de 2020, inicia el seu propi negoci com a emprenedora autònoma, a través d’una botiga al nucli antic de Cardona.  

Vinculada des de molt jove al món associatiu, ha format part de diverses associacions de Cardona i la Coromina: Creu Roja Joventut de Cardona, Espai Obert, La JOCA, Associació de veïns de La Coromina.

Actualment forma part del grup de teatre de la Coromina “La Cua del Gat”, del grup de Caramelles de La Coromina, del grup de teatre de Cardona “El Traspunt”, del “Centre Excursionista de Cardona” i de la UBIC.

Va formar part de la Junta de l’AMPA de l’escola Joan de Palà de la Coromina del 2004 al 2012.

Ha participat en diferents projectes de cooperació internacional i va formar part de la Coordinadora per la promoció del Comerç Just al Bages.

En el àmbit polític, es presenta a les eleccions municipals de l’any 1999 amb la candidatura independent de L’Opció, associada amb ERC, IC i Els Verds.

L’any 2019, es presenta com a independent amb la candidatura d’ERC.

Pren possessió del càrrec de regidora el 30 de novembre de 2021.

Maria Camps i Fernández (ERC)