Lluïsa Aliste Sánchez

08261 - Cardona

Retribucions 2019-2023: 7.743,33 € bruts anuals i el 30% de dedicació (amb compatibilitat en el 70% restant de dedicació a la seva activitat professional). Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Declaració de béns i activitats

Nascuda el 25/02/1979 a Cardona, és diplomada en Estadística (Universitat Politècnica de Catalunya) i té un Màster en Salut Pública (Universitat Pompeu Fabra).

Actualment treballa al Pla Director d’Oncologia de Catalunya, al Departament de Salut (amb el director Dr. Josep Mª Borràs), com a tècnic en estadística, on desenvolupa les següents tasques: elaboració de qüestionaris, creació de bases de dades, coordinació de la recollida de dades dels estudis epidemiològics i d’avaluació de serveis sanitaris, metodologia i anàlisi estadístic.

D'altra banda, treballa com a estadística en el grup de investigació de la Síndrome de Fatiga Crònica del departament de Medicina Interna, a l'Hospital Vall d’Hebron, juntament amb el Dr. José Alegre. La seva feina es basa en la creació i manteniment del registre poblacional de pacients amb SFC i l’anàlisi estadístic de les dades.

Acumula una àmplia formació complementària i professional, i ha participat en prop d'una trentena de publicacions mèdiques i en més d'una quarantena de ponències.

En l'àmbit polític, es presenta per primera vegada a unes eleccions municipals el 2019 com a independent, ocupant el número 6 de la llista d'ERC. En el mandat 2019-2023 exerceix com a regidora de Salut, Benestar Social, Administració, i Transparència i Avaluació de les Polítiques Públiques.

En l'àmbit social, és presidenta i cofundadora de l'Associació Albada de suport contra el càncer a Cardona, des de 2015; és membre de la junta de la Penya Taurina femenina La Corneta, des del 2018, i és sòcia d'Òmnium des del 2018.

Lluïsa Aliste Sánchez