L'Ajuntament de Cardona impulsa la redacció de la nova Agenda Urbana Local

Última revisió 14-05-2024 10:32
14/05/2024

La redacció d’aquesta Agenda Urbana està basada en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030

L'Ajuntament de Cardona inicia els treballs per elaborar l'Agenda Urbana Local de Cardona, que ha de servir, de manera participativa amb la ciutadania, per traçar una planificació estratègica urbana i territorial del municipi amb la finalitat de millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Cardona. Aquesta ha de permetre desenvolupar polítiques públiques i oferir serveis de qualitat tot fomentant el diàleg i la participació per tal de fer avançar el municipi.

La redacció d’aquesta Agenda Urbana està basada en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 que fixa l'ONU, un pla que se centra principalment a assolir l’ODS 11 de ciutats més sostenibles, inclusives, segures i resilients.  Entre d'altres, ofereix un marc estratègic de referència i una metodologia sistemàtica per aterrar les fites i directrius a la realitat concreta del poble, impulsant polítiques urbanes integrades en els àmbits social, econòmic i ambiental.

El document es redactarà al llarg d'aquest any 2024 i haurà d'estar fet a principis del 2025, s'elaborarà mitjançant una l'empresa adjudicatària, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb la regidoria d'Urbanisme i Habitatge i serveis tècnics de l'Ajuntament. 

El seu pla d'acció és un document operatiu i viu on s'estableixen estratègies de caràcter municipal o supramunicipal; es defineixen objectius a assolir potenciant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, tot impulsant la gestió eficient i l'ús innovador dels recursos; es concreten les actuacions, projectes i programes a desenvolupar pels municipis a mig termini; i s'estableix un marc general per a possible accés al finançament dels projectes.