Es posa en marxa el programa ''Els serveis socials, més a prop''

Última revisió 09-06-2021 11:13
09/06/2021

L’objectiu principal és conèixer la realitat de la població més gran del municipi. El programa està dirigit a persones majors de vuitanta anys de Cardona

La regidoria de Benestar Social, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i amb l’objectiu de conèixer de més a prop la realitat de la població més gran del municipi, posa en marxa el programa “Els serveis socials, més a prop”. Es tracta d’un programa preventiu adreçat a persones majors de vuitanta anys, no usuàries dels serveis socials, que permet als ens locals ampliar el coneixement sobre la realitat de la població envellida.

Els objectius específics del programa són detectar situacions de risc o de vulnerabilitat de les persones majors de vuitanta anys, informar de l'oferta de prestacions i serveis dels quals disposem al municipi i conèixer proactivament les necessitats actuals de les persones grans i anticipar-ne les futures per oferir-los suport.

“Els serveis socials, més a prop” constarà de diverses fases. La primera es tracta de la realització d’entrevistes a domicili, d’aproximadament una hora de durada i seguint totes les mesures de seguretat sanitàries, per part de professionals de l'àmbit social. En aquestes es valorarà de forma multidimensional les necessitats de la persona: autonomia, percepció de l'estat de la salut, situació de l'habitatge, etc.

Diagnosi de les persones grans

En total, es realitzaran 300 enquestes que deixarà una fotografia molt acurada i representativa de la realitat de la situació d’autonomia, percepció de l’estat de salut, situació dels habitatges, entre d’altres, amb l’objectiu d’afavorir la planificació de polítiques socials adaptades a les necessitats d’aquesta població.

Aquest programa es complementarà amb una altra diagnosi de persones majors de 65 anys i, d’aquesta manera, es tindrà una radiografia de la gent gran de Cardona.

Més informació, a l’enllaç: https://www.diba.cat/web/benestar/els-serveis-socials-mes-a-prop

Foto d'Arxiu
Foto d'Arxiu