">

El Departament d'Acció Climàtica exigeix a Ercros un pla de clausura per al runam vell de Cardona i una fiança de 3 MEUR

Última revisió 19-04-2024 11:59
15/04/2024

  • Les darreres inspeccions constaten que se segueixen produint fenòmens d’inestabilitat en el dipòsit

 

  • Aplicar el programa de restauració del runam és clau per minimitzar l’afectació ambiental que es produeix quan la pluja dissol la sal acumulada i l’arrossega cap a la xarxa fluvial del Llobregat

La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya e Busquet, ha comunicat aquest passat dijous a l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch i Torrents, durant una reunió a la seu del consistori, que el Departament d’Acció Climàtica ha requerit formalment a Ercros que presenti un pla de tancament i clausura del dipòsit salí del Terrer Vell, l’antic runam salí de Cardona, creat per l’acumulació de residus generats durant l’explotació de la mina Nieves de potassa. El pla de l’empresa ha de tenir en compte les directrius del projecte de restauració integral de la Vall Salina i del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria del Bages, i caldrà executar els treballs de manteniment i restauració, després que l’autorització d’explotació del dipòsit caduqués el mes d’octubre de 2022. Ercros ha presentat un recurs al requeriment que actualment està en estudi.

Les darreres inspeccions de la Generalitat constaten que en el darrer any no s‘hi ha fet cap treball de manteniment ni s’han dut a terme les actuacions previstes en el programa de restauració, com l’adequació morfològica, la instal·lació de cunetes perimetrals, la creació de basses de retenció, la captació i conducció de les aigües d’escorrentia i la impulsió i conducció de les aigües al col·lector de salmorres. Únicament s’ha instal·lat una nova tanca perimetral a la zona nord-est del dipòsit i s’ha tapat una bòfia de la zona nord. Però n’han aparegut d’altres en diverses àrees i s’hi han observat fenòmens de dissolució en zones d’escorrentia degut al pas de l’aigua, amb un impacte ambiental potencialment elevat.

 

Fiança actualitzada

L’activitat d’aquest dipòsit està aturada des de l’any 2018. Fins llavors, el residu salí que s’hi extreia s’utilitzava com a matèria primera a les fàbriques de clor d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre) i a Vila-seca (Tarragonès). El desembre de 2017 va entrar en vigor una normativa europea que obligava a substituir la tecnologia utilitzada fins llavors en la fabricació de clor, anomenada de cel·les de mercuri, per un altre sistema de fabricació més respectuós amb el medi anomenat de cel·les de membrana, per al qual la sal obtinguda ja no era apta. De manera que l’empresa va plantejar cessar l’explotació del dipòsit havent retirat només la meitat del residu salí acumulat.

Conseqüentment es va haver de modificar la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’activitat i el programa de restauració. Aquest programa va fixar una fiança de 3,08 MEUR, molt superior a la que tenia dipositada l’empresa, de 75.060 euros, establerta a l’autorització ambiental de l’any 2004. La fiança actualitzada té en compte els costos de construcció i manteniment de les instal·lacions que Ercros havia de disposar en el termini màxim d’un any des de la data d’incorporació de la DIA a l’autorització minera, el mes d’octubre de 2022. Un cop fetes les instal·lacions requerides, es podrà retornar la part de la fiança corresponent al cost dels treballs de construcció.