Inscripció al Registre Municipal de Parelles de fet

Per inscriure’s al Registre Municipal com a Parella de fet, cal portar la petició d’inscripció degudament complimentada, conjuntament amb la documentació corresponent.

  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Certificat d’empadronament.
  • Declaració responsable (s’adjunta formulari).

On es pot trobar més informació:

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 16:00