Canvi de domicili dins el mateix municipi

És la modificació de les dades del padró d’habitants perquè una persona ha canviat de domicili dins el municipi de Cardona i es obligació del ciutadà de comunicar-ho a l’Ajuntament i fer els tràmits necessaris per a la seva actualització.

Les persones majors d'edat, aportant el DNI, NIE, passaport o permís de conduir.
- Els menors d'edat han de ser inscrits pel pare, mare o tutors legals presentant el llibre de família o bé el DNI si en tenen.
- Els menors d'edat estrangers, han d'aportar el permís de residència o passaport i document acreditatiu de la identitat dels pares (llibre de família, certificat de naixement, etc

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 11:32