Alta al Padró Municipal d'Habitants

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten tots els veïns i veïnes de Cardona. L’alta és obligada per a tota persona que fixa el seu domicili a Cardona i marca l'àmbit de l'exercici de determinats drets: atenció sanitària, dret al vot (ciutadans espanyols), ajuts i subvencions del municipi, etc.

Les persones majors d'edat, aportant el DNI, NIE, passaport o permís de conduir.
- Els menors d'edat han de ser inscrits pel pare, mare o tutors legals presentant el llibre de família o bé el DNI si en tenen.
- Els menors d'edat estrangers, han d'aportar el permís de residència o passaport i document acreditatiu de la identitat dels pares (llibre de família, certificat de naixement, etc).

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 11:32