Persones obligades

QUI TÉ L'OBLIGACIÓ DE FER ELS TRÀMITS ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT?

Qui són les persones obligades? Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015:

  • Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions ...
  • Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris ...
  • Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat ...
  • La persona que representi a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Cardona.
  • El personal de l'Ajuntament de Cardona i de les entitats o associacions del municipi, amb motiu de la seva relació laboral i professional.

Les persones obligades han de ...

  • Presentar les instàncies i sol·licituds, i aportar documents, per Internet a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament
  • Rebre les comunicacions i notificacions electrònicament: correu electrònic, SMS

IDENTIFICACIÓ I FIRMA DIGITAL

Per identificar-se i per signar formularis a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cardona és necessari un certificat digital o sistema d'identificació. Les persones que tramiten com a representants d'altres persones físiques o jurídiques han de fer-ho amb un certificat de representació o acreditar-la documentalment.

- Per a persones físiques

     https://www.idcat.cat
     https://www.dnielectronico.es/
     https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

-  Per a entitats/associacions

     Com obtenir un certificat digital de representant de persona jurídica de la FNMT?

-  Per a empreses

     https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
     https://certificatdigital.com/
     https://www.carmerfirma.com/

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-04-2021 09:37