Convenis

2021

Conveni Caixa de Crèdit entre Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardona

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Cardona per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de secundària de la Coromina que es desplacen a l'Institut Sant Ramon, de Cardona, durant el curs 2020-2021.

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Cardona per a la implantació a la comarca de la codificació comuna de les edificacions aïllades del Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya

Conveni marc de cooperació i delegació entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Cardona per a la prestació d'un servei comarcal d'assistència i suport en matèria de protecció civil

Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, els Ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà i l'Associació de Propietaris Rebrot per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica

Addenda 2021 al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Cardona per a la prestació del servei de dinamització juvenil.

2020

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardona i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardona i la Fundació bancària 'La Caixa'.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardona, l'Escola Joan de Palà i el Consell Comarcal del Bages per a la millora de l'eficiència energètica a l'escola.

Conveni entre Diputació de Barcelona i l?'Ajuntament de Cardona. Conveni Caixa de Crèdit.

Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Cardona i l'Agrupació de Defensa Forestal Natura Viva per al desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals

Conveni entre Diputació de Barcelona i l?'Ajuntament de Cardona. Conveni Caixa de Crèdit 2018/0013565.

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardona. Conveni Caixa de Crèdit.

Conveni-tipus entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardona sobre l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona

Conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Cardona per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-02-2022 07:07