L'Ajuntament ofereix ajuts per l'adquisició de material escolar pel curs 2021-22

Última revisió 22-09-2021 11:31
22/09/2021

Les sol·licituds s'han de recollir a Serveis Socials i es poden fer fins el dia 20 d'octubre

L'Ajuntament de Cardona ha obert un període per sol·licitar l'atorgament de subvencions per material escolar, quotes de reutilització de llibres, quota AMPA i llibres escolars per al curs 2021/2022

Les sol·licituds, que es poden fer fins el 20 d'octubre, s'han de presentar a l'Oficina de Serveis Socials (Edifici del Centre Cívic, planta -1) de 8:30 a 13:30 h, de dilluns a divendres o a través del correu electrònic: serveissocials@cardona.cat

L'ajut màxim és de 70 € per alumne i curs i hi poden optar les famílies empadronades al municipi de Cardona (sempre i quan portin un mínim de 6 mesos empadronats al municipi) amb fills/es que estiguin cursant de P3 a 4t d'ESO en qualsevol dels centres educatius del municipi.

La finalitat és donar compliment als objectius definits durant aquesta legislatura per fomentar la igualtat en l'accés a l'educació en la franja d'educació obligatòria (de 6 a 16 anys) com a etapa clau per a l'assoliment de competències posteriors. 

El termini per atorgar les subvencions serà de tres mesos, com a màxim, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Un cop acordada la concessió dels ajuts seran notificats als interessats en un termini màxim de 10 dies.

Podeu trobar en aquesta notícia el model de sol·licitud i l'anunci de la convocatòria. Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a Serveis Socials (93.869.21.47 i/o serveissocials@cardona.cat).

Imatge de recurs
Imatge de recurs