Oberta la convocatòria d'ajuts Leader 2022

Última revisió 28-07-2022 13:36
28/07/2022

Fins el dia 30 de setembre de 2022 es poden presentar les sol·licituds d’ajut LEADER convocatòria 2022.

La convocatòria disposa d’un pressupost per als ajuts de 776.488,40 € i és la darrera convocatòria del període 2014-2022, on s’han tramitat 7 convocatòries,  havent destinat 5.435.000 € a ajuts per a projectes.

A qui va dirigit aquest ajut?

Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en <25%) que realitzin inversions productives en:

  • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentari (Làctics, cervesa, forn/pastisseria, agrobotiga, vi, oli, càrnic, altres sectors agroalimentaris)
  • Empreses no agroalimentàries (Turisme, oci, estètic, serveis tècnics, serveis mèdics, artesania, tèxtil, tallers...)

Persones de naturalesa pública, que realitzen inversions no productives.

Imports de subvenció

La inversió mínima són 12.000 € (sense IVA). Interval de subvenció del 25% al 40% de la inversió elegible, amb un import màxim de 100.000 euros, o 70.000 euros si l’import total aprovat és superior a la disponibilitat pressupostària.

Termini

El termini de presentació de la sol·licitud és fins el 30 de setembre de 2022;  És una convocatòria de concurrència competitiva, és a dir, que es valoren el expedients segons uns barems de puntuació. Podeu consultar els documents de la convocatòria al web  www.leadercatcentral.cat/ajuts  i Bases reguladores ORDRE ACC/96/2022 de 3 de maig.

Fins el dia 30 de setembre de 2022 es poden presentar les sol·licituds d’ajut LEADER convocatòria 2022.

ls ajuts LEADER estan finançats pel Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu de Desenvolupament Rural FEADER.