Regidoria d'Habitatge, Educació, Joventut, Via Pública i Millora Urbana

Àmbit competencial

Regidoria d'Habitatge

 • Política municipal en matèria de promoció de l’habitatge.
 • Impuls de la rehabilitació del nucli antic.
 • Oficina supramunicipal d’habitatge.
 • Foment de l'habitatge de lloguer.

Regidoria d'Educació

 • Política municipal en matèria de suport a l’educació primària i secundària; control i seguiment dels centres públics municipals: llar d’infants i escola de música; foment de les relacions amb les comunitats educatives, i, en general, foment de la formació i el coneixement reglat i no reglat.

Regidoria d'Igualtat

 • Política municipal en matèria d’igualtat de gènere i promoció de la dona.

Regidoria de Joventut

 • Política municipal de promoció de les activitats dedicades als joves.
 • Foment de la col·laboració amb les entitats juvenils.
 • Seguiment del Pla Local de Joventut.

Regidoria de Participació Ciutadana

 • Foment de les polítiques de participació ciutadana.
 • Seguiment del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament.
 • Relacions amb les entitats cíviques, culturals, veïnals, etc.
 • Foment de la convivència ciutadana.
 • Seguiment de gestió del centre cívic.
 • Responsable de la Fira d’Entitats.

Responsable polític