Regidoria d'Urbanisme, Patrimoni i Memòria Històrica, Turisme i Empresa

Àmbit competencial

Regidoria d'Urbanisme

 • Política municipal en matèria urbanística.
 • Llicències d’obres, llicències d’activitats, règim de comunicació de llicències, ordres d’execució, expedients de protecció de la legalitat urbanística, i de ruïna.
 • Política municipal en matèria d’obres públiques, obres d’urbanització, equipaments i infraestructures.

Regidoria de Patrimoni Històric i Memòria Històrica

 • Política municipal en matèria de valorització, rehabilitació i promoció del patrimoni històric del municipi.
 • Seguiment de les polítiques de gestió cultural relacionades amb el patrimoni del municipi.
 • Seguiment del pla especial del nucli antic de Cardona i actuacions de rehabilitació del nucli antic.
 • Recuperació i difusió de la memòria històrica local.
 • Arxiu Històric Municipal.

Regidoria de Desenvolupament local

 • Política municipal en matèria de dinamització econòmica del municipi:
  • foment de l’ocupació;
  • formació;
  • suport al teixit empresarial;
  • promoció del sector comercial;
  • promoció dels polígons d’activitat econòmica; ,
  • impuls a noves inversions; plans de dinamització, fires i certàmens de promoció econòmica;
  • emprenedoria;
  • foment de l’activitat turística
  • i, en general, totes aquelles polítiques de suport a l’economia productiva local.
 • Responsable de l’Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona.

 

 

 

Responsable polític

Informació relacionada