Regidoria de Salut, Benestar Social, Administració, Transparència i Avaluació de Polítiques Públiques

Àmbit competencial

Regidoria d'Administració

 • Política de recursos humans de l’Ajuntament.
 • Organització municipal.
 • Expedients derivats de l’aplicació de la normativa de personal funcionari i laboral.
 • Expedients sancionadors al personal.
 • Negociació col·lectiva del conveni i acords de condicions laborals del personal funcionari.

Regidoria de Transparència i Avaluació de Polítiques Públiques

 • Política de foment de la transparència i compliment de la Llei de Transparència.
 • Seguiment i avaluació de les polítiques públiques desenvolupades per l'ajuntament.
 • Avaluació dels diferents serveis municipals. 

Regidoria de Benestar Social

 • Política municipal en matèria d’atenció social i per la igualtat: programes de serveis socials; política municipal d’atenció a col·lectius amb necessitats, a la infància, a la gent gran, a les persones amb minusvalidesa.
 • Política municipal en matèria d’immigració.
 • Foment del voluntariat i la solidaritat.

Regidoria de Salut

 • Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut; prevenció de les drogodependències; relacions amb els òrgans de l’administració sanitària i les entitats relacionades amb la salut.
 • Foment dels hàbits de vida saludable i els programes de millora de la salut comunitària.
 • Promoció de Cardona com a ciutat saludable.

 

Responsable polític