Regidoria de Cultura, Esports, Festes, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Protecció Civil, Comerç i Fires

Àmbit competencial

Regidoria de Cultura

  • Política municipal en matèria de promoció cultural.
  • Organització i coordinació de l'activitat cultural de Cardona.
  • Suport a les entitats culturals. 

Regidoria d'Esports

  • Política municipal de foment de l’esport; manteniment i gestió de les instal·lacions esportives; foment de la col·laboració amb les entitats esportives; impuls de la nova zona esportiva.

Regidoria de Festes

  • Política municipal en matèria de festes tradicionals i actes festius.
  • Control i seguiment de festes de caràcter públic.
  • Organització, control i seguiment de la Festa Major, especialment dels actes del corre-bou.

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

  • Política municipal en matèria d’aparcaments, transports públics i mobilitat; expedients d’autoritzacions de revetlles i actes a la via pública; llicències per realitzar espectacles en locals no municipals de pública concurrència; seguiment de l’Ordenança municipal de la convivència ciutadana i ús de la via pública; política municipal en matèria de seguretat ciutadana:
  • Pla de seguretat i per al civisme; ordenació general i seguiment dels serveis de la Policia Local.

Responsable polític