Consultable el projecte de reglament d'ús dels espais socioculturals del municipi

Última revisió 22-02-2021 23:16
22/02/2021

El reglament compta d'un annex amb un reglament específic per a la cessió d'ús del Teatre Municipal Els Catòlics.

L'Ajuntament de Cardona, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha elaborat un reglament d'ús dels espais socioculturals gestionats pel consistori, on recull el règim jurídic de les condicions d'ús per la ciutadania, així com dels drets i deures dels usuaris d'aquests mateixos equipaments. Tanmateix, compta d'un annex amb un reglament específic per a la cessió d'ús del Teatre Municipal Els Catòlics.

Aquest reglament queda objecte d'exposició pública durant 10 dies (del 19 de febrer al 29 de febrer del 2021) i a què qualsevol ciutadà, entitat o associació del municipi pugui fer arribar els seus comentaris, suggerències o aportacions a través del mail de comunicacio@cardona.cat. Posteriorment, el ple municipal de Cardona el sotmetrà a la seva aprovació.

Podeu consultar-ho a: http://www.cardona.cat/informacio-municipal/ordenances-reglaments-i-normativa/plans-i-projectes-en-tramit/reglament-dus-dels-espais-i-els-equipaments-socioculturals-gestionats-per-lajuntament-de-cardona

 

Reglament
Reglament